Dětský den

Až do ranného středověku se tentokrát vypravili pořadatelé letošního dne dětí v Hradešicích 14. 6. 2008. Za zvuku slavnostní fanfáry nastoupili na nádvoří sídelního hradu všichni poddaní. Poté nás ráčil poctít svojí návštěvou král Macek I. se svojí chotí královnou Klárou a milostivým pokynem zahájil letošní klání.

Jako první se do her zapojili rytíři v plné zbroji a svedli urputný souboj o přízeň a srdce krásné panny. Potom nastal ten pravý čas pro hry a soutěže dětí.

Jak už je v Hradešicích dobrým zvykem, pořadatelé nezůstali nic dlužni své pověsti a očekávání dětí naplnili po okraj. Malí oslavenci si vyzkoušeli střelbu lukem, jezdu na koni, dobývali hrad a utkali se v rytířském souboji. Čekalo na ně zdobení medových perníčků, návštěva kovářské a hrnčířské dílny a také zkouška odvahy u krvežíznivého mistra kata. Novinkou byla společná soutěž všech dětí – stavba hradního opevnění. Za svoji zručnost, šikovnost a nebojácnost si z chýše strašné čarodějnice odnesli báječné odměny. Na závěr soutěžního klání byli všichni soutěžící povýšeni do rytířského stavu a na hrudi se jim hrdě pohupoval ten nejvyšší rytířský řád krále Macka I.

O žíznivé a hladové krky se celý den staral dobrotivý krčmář se svoji rozkošnou krčmářkou a nedůtklivým pacholkem.

Večerní oblohu nad Hradešicemi rozzářil ohňostroj.

Letos Vám přinášíme více fotografií ze zákulisí. Chceme tím poděkovat všem, kteří se na přípravě Dne dětí podíleli.

         

 

 

Mohutné přípravy předchází každému ročníku Dne dětí v Hradešicích. Přinášíme Vám něco ze zákulisí.

 

 

Vašek ještě předtím, než se stal půvabnou krčmářkou.

 
 

Honza, Jirka, Váša při stavbě mučírny.

 

   

Veronika, přestože už za měsíc očekávala narození potomka, nezahálela a přiložila ruku k dílu.

 

 

Čarodějnice Miluška, zatím ještě v civilu, připravuje svoji jeskyňku.

 
 

Tady už zanedlouho usednou královští manželé na trůn.

 

 

 

Připravit královský pár nebylo vůbec jednoduché.

 

 

Důležitou roli měl královský šašek.

 
 

Takovýhle hrad vyrostl v Hradešicích téměř přes noc. Kde asi vzaly Hradešice svoje jméno?!

 

 

 

PStředověká krčma vítala svoje hosty slavnostní tabulí.

 

 

Do posledního detailu vypracovaná pravidla chování v krčmě.

 
 

Vše připraveno. Před nastoupenými poddanými ohlašuje slavnostní fanfárou trubadúr Zdeněk řečený Budětický příjezd královského páru.

 

 

 

A jsou konečně tady. Královský kočár přiváží ty, na které všichni čekají.

 

 

Šáša Váša snad přestane šlapat královně na vlečku.

 
 

A král Macek I. a jeho choť královna Klára můžou usednout na trůn a pan ceremoniář Tomáš z Vlků vyhlásí rytířská klání za zahájená.

 

 

 

O srdce krásné panny se utkali rytíři až z dalekých Strakonic.

 

 

Souboj to byl ukrutný.

 
 

Nikdo nedal svoji kůži zadarmo.

 

 

 

Divákům se tajil dech.

 

 

Vyhrát mohl jen jeden, ale který to byl?

 
 

Připravuje se start společné soutěže všech dětí.

 

 

 

Odstartováno!

 

 

Soutěžící si nestačili ani utřít pusu.

 
 

Snažit se museli všichni.

 

 

 

Hradby stojí!

 

 

Společná soutěž skončena. Rytíř řečený Koďa je nejen spokojený ale i najedený.

 

 
 

Střelba prakem si vyžádala plné soustředění.

 

 

 

Lukostřelba byla další soutěžní disciplínou.

 

 

Karel, pán z Pivničků, asistoval.

 
 

Dravá saň zabita, princezna zachráněna. BRAVO!

 

 

 

Děti podstoupily i souboj s rytířem. Ten jim nedaroval nic.

 

 

I zkrocení divokého oře museli zájemci o povýšení do rytířského stavu absolvovat.

 
 

Rány „jako z děla“ se ten den rozléhaly nad jindy poklidnými Hradešicemi.

 

 

 

K vidění byla i rytířská zbroj.

 

 

V kotlíku se ohřívaly párky pro netradiční pokrm středověku – párek v rohlíku s kečupem nebo hořčicí.

 
 

Krásná paní šenkýřka Václava ve svém království.

 

 

 

Čarodějnice Míla od Žákova ve své jeskyni plné bylin a kouzelných lektvarů.

 

 

Své řemeslo představil i mistr košíkář – pan Václav Husarů.

 
 

Paní perníkářka Alena z Valachů pomáhala dětem ozdobit perníček.

 

 

 

Také paní hrnčířka Milena Smrkovská měla plné ruce práce.

 

 

Ani mistr kovářský z Letov se  nezastavil.

 
 

Ten den jste mohli v Hradešicích potkat i mistra popravčího Stanislava Mydláře.

 

 

 

Takhle dopadli neposlušní poddaní. Hlavně že jim nezmizel úsměv z tváře.

 

 

Stínaly se i hlavy. Už se nám ale nepodařilo zjistit, kdo to byl.

 
 

Zřejmě nejmladší soutěžící. Zatím to nebere příliš vážně.

 

 

 

Královský pár se stal miláčkem nejmenších rytířů. Královně na klíně sedí Ondra z Černošic.

 

 

Tady jsme zachytili unavenou královnu a dvorního šaška.

 
 

Pro jejich Veličenstva to byl náročný den.

 

 

 

Žebravý tulák řečený Chroust se svojí flétnistkou Šárkou si ten den přišli v Hradešicích na slušný peníz.

 

 

Nejen žebráci, ale i cikánky byly u nás k vidění.

 
 

Bílá paní Štěpánka z Jindřichova byla dobrou duší celého dne a každému pomohla a poradila.

 

 

 

Přípravy na povýšení poddaných do rytířského stavu právě vrcholí.

 

 

Pokleknutí na pravé koleno a poklepání na pravé rameno si nenechal nikdo z dětí ujít.

 
 

Přímo od královny dostaly všechny dětí rytířský řád I. stupně.

 

 

 

 

 

Večerní táborák znamenal konec středověku v Hradešicích. Už teď se těšíme na příští rok.