zpet                      32/55                      dalsi

I zkrocení divokého oře museli zájemci o povýšení do rytířského stavu absolvovat.