zpet                      38/55                      dalsi

Své řemeslo představil i mistr košíkář – pan Václav Husarů.