zpet                      2/4                      dalsi

K postavení takovéto májky je potřeba hodně ochotných rukou, o které není ve Smrkovci nikdy nouze.