zpet                      1/4                      dalsi

Ve Smrkovci staví „svoboďáci“ již tradičně jednu s nejvyšších májek v okolí.