Úřední deska

04.11.2019 - Návrh rozpočtu DSO Horažďovicko na rok 2020

01.11.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Hradešice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

01.11.2019 - Obecně závazná vyhláška obce Hradešice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

04.07.2019 - Oznámení o odprodeji pozemku panu J. Přerostovi a paní V. Přerostové.

14.06.2019 - Oznámení o odprodeji pozemku panu Kavalovi a paní Kavale Němečkové.

22.05.2019 - Závěrečný účet DSO Horažďovicko za rok 2018.

06.05.2019 - Účetní závěrka obce za rok 2018.

06.05.2019 - Závěrečný účet obce za rok 2018.

12.04.2019 - Oznámení o směně a odkupu pozemků s paní Markétou Gabrielovou

28.11.2018 - Přehled hospodaření obce za rok 2018 a rozpočet na rok 2019

03.12.2018 - Změna ceny vodného pro rok 2019

03.12.2018 - Kalkulace ceny vodného na rok 2019

24.05.2018 - Informace o zpracování osobních údajů (GDPR).

15.05.2018 - Účetní závěrka obce za rok 2017.

15.05.2018 - Závěrečný účet obce za rok 2017.

21.12.2016 - Obecně závazná vyhláška obce Hradešice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

21.12.2016 - Obecně závazná vyhláška obce Hradešice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Ostatní dokumenty jsou z důvodu GDPR dočasně nedostupné.