Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky MI č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

4.3. Úřední hodiny

4.4. Telefonní čísla

4.5. Čísla faxu

4.6. Adresa internetové stránky

4.7. Adresa e-Podatelny

4.8. Další elektronické adresy

5. Případné platby lze poukázat

6. IČ

7. DIČ

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

Formuláře elektronické podatelny

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

14.2. Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

16.2. Výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.