Velikonoční řechtání ve Smrkovci

Smrkovské děti udržují po mnoho generací bez přerušení velikonoční tradici "řechtání". Tato pěkná velikonoční tradice nebyla, na rozdíl od mnohých okolních obcích, ve Smrkovci nikdy přerušena a věříme, že bude stále zachována.