zpet                      20/26                      dalsi

Chodba mateřské školy, která vede přímo do tělocvičny. Na nudnou šeď si tady nikdo nemůže stěžovat.