zpet                      11/26                      dalsi

Oficiality jsou za námi. Starosta obce spolu s tajemnicí Kalčíkovou, …………… a …………… (zleva) probírají další vývoj a směřování obce