Dětský maškarní bál

První jarní den letošního roku 2009 se sešly masky všeho druhu v Hradešicích, aby si pořádně zasoutěžily a zařádily. Tento rok se musely obejít bez pohádky, ale soutěží a cen na ně čekalo spoustu. Jak uvidíte z našich fotografií, soutěžily nejen děti, ale i dospělí. Maškarní si užili dědečkové i babičky, prckové i pubescenti – někteří jenom trochu.