zpet                      32/32                      dalsi

Ale on zachycuje rozmazaně i stojící postavy - obsluha baru Vašek. Je čas jít spát.