zpet                      24/32                      dalsi

Nejstarší věková kategorie, i sem se nacpal vetřelec Vašík.