zpet                      15/32                      dalsi

Dva nerozluční kamarádi Vítek a Péťa se od sebe nehnuli ani na maškarním plese. Copak mají asi za lubem?