zpet                      5/18                      dalsi

Kostýmy měly děti opravdu „vymakané“ a slušely všem. To je zásluha paní učitelek.