zpet                      31/42                      dalsi

Někteří rodičové vše sledovali pouze z dálky – tatínek Petr.