zpet                      7/42                      dalsi

Slavnostní vztyčení znaku olympiády a umístění všech vlajek zúčastněných států.